H3 Mannauður - tímavídd (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á námskeiðinu verður sýnt hvernig unnið er með tímavíddarfærslurnar í kerfinu og hvaða áhrif þær hafa á aðra virkni í H3, svo sem verkferlana.

Dagsetning: 29.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - mannauðsteningur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Sýnt verður hvernig hægt er að kalla fram ýmsar lykiltölur í teningnum, eins og til dæmis starfsmannafjölda, stöðugildafjölda, kynjaskiptingu, lífaldur og starfsaldur og bera saman tölur tveggja eða fleiri deilda á mismunandi tímabilum.

Dagsetning: 05.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Samþykktarferillinn - launafulltrúar (vefnámskeið).

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Launakerfið býður uppá samþykktarferil, þar sem haldið er utan um kostnað hverrar deildar eða hóps. Þetta auðveldar hverjum yfirmanni að fylgjast með þróun kostnaðar og samanburð við áætlun. Á þessu námskeiði förum við yfir hvernig samþykktarferillinn er settur upp og framkvæmdina við hverja útborgun.

Dagsetning: 10.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Að vinna í teningum

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði er farið yfir hvernig við vinnum í teningum. Hægt er að taka út fjölmargar skýrslur með Excel teningum. Í handbókinni má finna marga teninga sem búið er að setja upp og eru tilbúnir til notkunar. Á námskeiðinu verður farið í það hvernig við vinnum með þessar skýrslur.

Dagsetning: 11.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - jafnlaunagögn (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á vefnámskeiðinu er sýnt hvernig jafnlaunagögn, s.s. viðmið og starfaflokkar, eru skráð í H3. Fjallað er um leiðirnar tvær við starfaflokkun, stigagjöf og röðun (paraður samanburður) og sýnt hvernig hægt er að ná góðri yfirsýn yfir starfaflokka og hæfniþætti í H3.

Dagsetning: 12.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Samþykktarferillinn fyrir stjórnendur (vefnámskeið).

Verð: 5.900 kr. m.vsk.

Launakerfið býður uppá samþykktarferil, þar sem haldið er utan um kostnað hverrar deildar eða hóps. Þetta auðveldar hverjum yfirmanni að fylgjast með þróun kostnaðar og samanburð við áætlun. Á þessu námskeiði förum við yfir hvernig stjórnendur vinna við samþykkt launa í gegnum samþykktarferilinn.

Dagsetning: 15.02.2021
Klukkan: 10:00-10:30

Upplýsingar

H3 Laun - Grunnnámskeið í H3 fyrri hluti

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði sem er í tveimur hutum er farið í launahluta H3 kerfisins. Meðal þess sem er farið í á námskeiðinu er: Almenn kynning á kerfinu,uppbygging,flýtilyklar,stofnupplýsingar,launaliði,launatöflur,gjaldheimtur,launavinnsla,ferill launavinnslu,lífeyrissjóðir/stéttarfélög,fastir liðir og hlutfallaðir liðir,launaskráning,innlestrarskjöl,skráning launa,frágangur launakeyrslu,afstemmingarlistar,bankagreiðslur og skilagreinar.

Dagsetning: 16.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Grunnnámskeið í H3 seinni hluti

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði sem er í tveimur hutum er farið í launahluta H3 kerfisins. Meðal þess sem er farið í á námskeiðinu er: Almenn kynning á kerfinu,uppbygging,flýtilyklar,stofnupplýsingar,launaliði,launatöflur,gjaldheimtur,launavinnsla,ferill launavinnslu,lífeyrissjóðir/stéttarfélög,fastir liðir og hlutfallaðir liðir,launaskráning,innlestrarskjöl,skráning launa,frágangur launakeyrslu,afstemmingarlistar,bankagreiðslur og skilagreinar.

Dagsetning: 16.02.2021
Klukkan: 13:00-14:00

Upplýsingar

H3 Laun - Tímavídd (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Tímavíddin í H3 gerir notendum kleift að dagsetja breytingar á grunnupplýsingum um starfsmenn, t.d. breytingar á stöðu starfs, starfsheiti eða deild. Tímavíddin gerir breytingasöguna í kerfinu mun aðgengilegri fyrir notendur en hún var áður og gerir þeim kleift að skrá breytingar fram í tímann, auk þess sem hún gerir samanburð gagna á milli tímabila auðveldari.

Dagsetning: 18.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - verkborð og verkferlar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Fjallað verður um verkborðið í H3 Mannauði og hvernig það getur m.a. gefið góða yfirsýn yfir stöðu eyðublaða, stöðu ráðninga og afmælisdaga starfsmanna. Einnig verður skoðað hvernig hægt er að afgreiða verkefni tengd verkferlum, svo sem vegna nýráðninga og starfsloka, í gegnum verkborðið. Auk þess verður sýnt hvernig hægt er að stilla forsendur á bak við mælikvarða á verkborðinu, t.d. starfsmannafjölda, meðalaldur og fleira.

Dagsetning: 19.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Framhaldsnámskeið

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á þessu framhaldsnámskeiði er farið yfir sértækar vinnslur í launakerfinu. Markmið námskeiðsins er að notandinn fái dýpri þekkingu á möguleikum og virkni launakerfisins

Dagsetning: 23.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - listar, síur, leit og flýtileiðir (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður sýnt hvernig hægt er að nota síur, stilla upp listum og vista mismunandi uppsetningar til að ná góðri yfirsýn yfir gögnin í kerfinu. Ýmsir flýtilyklar og leitarmöguleikar verða einnig kynntir.

Dagsetning: 26.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - eyðublöð (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Á vefnámskeiðinu verður sýnt hvernig ný eyðublöð, t.d. fyrir starfsmannasamtöl, eru búin til í H3 Mannauði og hvernig eyðublöðum er breytt. Einnig verða aðgangsstýringar eyðublaða skoðaðar, eyðublaðayfirlitið sýnt og hvernig hægt er að skoða niðurstöður á myndrænan hátt.

Dagsetning: 05.03.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Tengja teninga

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á þessu námskeiði er farið yfir hvernig við tengjum teningar í fyrsta sinn. Förum yfir þá fjölmörgu möguleika sem Excel teningarnir bjóða uppá til að draga fram ýmsar upplýsingar úr launakerfinu og hægt að nota við skýrslur og fleira.

Dagsetning: 09.03.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - forsniðin skjöl (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Sýnt verður hvernig útfyllt forsniðin skjöl eru mynduð og hvernig þeim er breytt en einnig hvernig ný forsnið eru búin til frá grunni og hvernig þau eru uppfærð með breytingum.

Dagsetning: 12.03.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - skjalaskápur / viðhengi (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður sýnt hvernig hægt er að skoða og leita í skjalaskápum starfsmanna, setja inn ný skjöl og breyta skjölum sem þegar eru til staðar. Einnig verða aðgangsstýringar að viðhengjum í skjalaskápum skoðaðar.

Dagsetning: 19.03.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Afstemming útborgunar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á námskeiðinu verður farið í þau tæki og tól sem H3 launakerfið býður uppá til að framkvæma afstemmingar við útborgun launa.

Dagsetning: 24.03.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - fræðsla / þekkingaryfirlit (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður sýnt hvernig skrá má fræðslu á einn eða fleiri starfsmenn, sem sótt hafa sama námskeið, á einfaldan hátt. Þekkingaryfirlitið í H3 verður einnig til umfjöllunar og skoðað hvernig það gefur góða yfirsýn yfir bæði fræðslu- og skírteinisskráningar starfsmanna.

Dagsetning: 26.03.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - vöntunarlisti / kröfur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður vöntunarlistinn (óuppfylltar kröfur) skoðaður, sýnt hvernig nýjar kröfur eru búnar til, t.d. krafan um að starfsmenn séu með ráðningarsamning í skjalaskáp eða hafi fengið aðgangskort afhent, og hvernig undanþágur frá kröfum eru gerðar.

Dagsetning: 09.04.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Launatöflur, Launaliðir og reiknistofnar. (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður farið yfir uppbyggingu launataflna. Hvernig við framkvæmum hækkanir, útreikningur á hlutföllum og hvað á að fara í krónutöluhlutann.Hvað ber að hafa í huga þegar stofnaðir eru nýjir launaliðir? Hvaða þýðingu hafa reiknistofnar? Á þessu vefnámskeiði verður leitað svara við þessum spurningum.

Dagsetning: 13.04.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - starfslýsingar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Á vefnámskeiðinu verður m.a. fjallað gerð starfslýsinga og uppfærslu þeirra.

Dagsetning: 16.04.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - tímavídd (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Á námskeiðinu verður sýnt hvernig unnið er með tímavíddarfærslurnar í kerfinu og hvaða áhrif þær hafa á aðra virkni í H3, svo sem verkferlana.

Dagsetning: 30.04.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - mannauðsteningur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Sýnt verður hvernig hægt er að kalla fram ýmsar lykiltölur í teningnum, eins og til dæmis starfsmannafjölda, stöðugildafjölda, kynjaskiptingu, lífaldur og starfsaldur og bera saman tölur tveggja eða fleiri deilda á mismunandi tímabilum.

Dagsetning: 07.05.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Laun - Réttindaútreikningur og uppbætur

Verð: 10.900 kr.m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður farið yfir útreikning á orlofsuppbót og núllstillingu á henni. Farið yfir réttindaskuldbindingu og réttindateninginn. Markmiðið með námskeiðinu er að nemendur geti að því loknu tekið út réttindi starfsmanna ásamt því að reikna út uppbætur.

Dagsetning: 19.05.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - jafnlaunagögn (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Á vefnámskeiðinu er sýnt hvernig jafnlaunagögn, s.s. viðmið og starfaflokkar, eru skráð í H3. Fjallað er um leiðirnar tvær við starfaflokkun, stigagjöf og röðun (paraður samanburður) og sýnt hvernig hægt er að ná góðri yfirsýn yfir starfaflokka og hæfniþætti í H3.

Dagsetning: 21.05.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - verkborð og verkferlar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m. vsk.

Fjallað verður um verkborðið í H3 Mannauði og hvernig það getur m.a. gefið góða yfirsýn yfir stöðu eyðublaða, stöðu ráðninga og afmælisdaga starfsmanna. Einnig verður skoðað hvernig hægt er að afgreiða verkefni tengd verkferlum, svo sem vegna nýráðninga og starfsloka, í gegnum verkborðið. Auk þess verður sýnt hvernig hægt er að stilla forsendur á bak við mælikvarða á verkborðinu, t.d. starfsmannafjölda, meðalaldur og fleira.

Dagsetning: 28.05.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar