H3 Laun - Áramótavinnslur og afstemmingar. (vefnámskeið)

Hvað þarf að hafa í huga um áramót? Á þessu vefnámskeiði förum við yfir hvað þarf að gera í launakerfinu, afstemmingar á launamiðum og skil til RSK. Fundarboð með vefslóð verður sent til allra skráðra þátttakenda daginn fyrir námskeiðið.

Dagsetning: 08.12.2020
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - fræðsla / þekkingaryfirlit (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður sýnt hvernig skrá má fræðslu á einn eða fleiri starfsmenn, sem sótt hafa sama námskeið, á einfaldan hátt. Þekkingaryfirlitið í H3 verður einnig til umfjöllunar og skoðað hvernig það gefur góða yfirsýn yfir bæði fræðslu- og skírteinisskráningar starfsmanna.

Dagsetning: 08.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - vöntunarlisti / kröfur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á þessu vefnámskeiði verður vöntunarlistinn (óuppfylltar kröfur) skoðaður, sýnt hvernig nýjar kröfur eru búnar til, t.d. krafan um að starfsmenn séu með ráðningarsamning í skjalaskáp eða hafi fengið aðgangskort afhent, og hvernig undanþágur frá kröfum eru gerðar.

Dagsetning: 15.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - starfslýsingar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Hægt er að útgáfustýra starfslýsingunum í H3 Mannauði og gefa þeim ákveðinn gildistíma. Hver starfslýsing getur verið tengd einum eða fleiri starfsmönnum sem sinna sömu verkefnum hvort sem starfsmennirnir, sem þeim tengjast, eru í sömu deild eða ekki. Nýjar útgáfur starfslýsinga ná til allra tengdra starfsmanna þannig að auðvelt er að uppfæra tiltekna starfslýsingu hjá öllum, sem henni tengjast, í einu. Á vefnámskeiðinu verður m.a. fjallað gerð starfslýsinga og uppfærslu þeirra.

Dagsetning: 22.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - tímavídd (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Tímavíddin í H3 gerir notendum kleift að dagsetja breytingar á grunnupplýsingum um starfsmenn, t.d. breytingar á stöðu starfs, starfsheiti eða deild. Á námskeiðinu verður sýnt hvernig unnið er með tímavíddarfærslurnar í kerfinu og hvaða áhrif þær hafa á aðra virkni í H3, svo sem verkferlana.

Dagsetning: 29.01.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - mannauðsteningur (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Mannauðsteningurinn er OLAP teningur sem gerir notandanum kleift að skoða H3 mannauðsgögn utan kerfis í Excel pivot töflum og velta þeim á ýmsan máta. Sýnt verður hvernig hægt er að kalla fram ýmsar lykiltölur í teningnum, eins og til dæmis starfsmannafjölda, stöðugildafjölda, kynjaskiptingu, lífaldur og starfsaldur og bera saman tölur tveggja eða fleiri deilda á mismunandi tímabilum.

Dagsetning: 05.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - jafnlaunagögn (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Á vefnámskeiðinu er sýnt hvernig jafnlaunagögn, s.s. viðmið og starfaflokkar, eru skráð í H3. Fjallað er um leiðirnar tvær við starfaflokkun, stigagjöf og röðun (paraður samanburður) og sýnt hvernig hægt er að ná góðri yfirsýn yfir starfaflokka og hæfniþætti í H3.

Dagsetning: 12.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar

H3 Mannauður - verkborð og verkferlar (vefnámskeið)

Verð: 10.900 kr. m.vsk.

Fjallað verður um verkborðið í H3 Mannauði og hvernig það getur m.a. gefið góða yfirsýn yfir stöðu eyðublaða, stöðu ráðninga og afmælisdaga starfsmanna. Einnig verður skoðað hvernig hægt er að afgreiða verkefni tengd verkferlum, svo sem vegna nýráðninga og starfsloka, í gegnum verkborðið. Auk þess verður sýnt hvernig hægt er að stilla forsendur á bak við mælikvarða á verkborðinu, t.d. starfsmannafjölda, meðalaldur og fleira.

Dagsetning: 19.02.2021
Klukkan: 10:00-11:00

Upplýsingar