Mannauðurinn er mikilvægasta auðlind fyrirtækja og stofnana. Við bjóðum upp á samþættar heildarlausnir í mannauðsmálum.

Hvað gerum við?

Hlutverk okkar er að veita ráðgjöf og aðstoða mannauðsdeildir við að ná sem bestum árangri með starfsfólkið. Við bjóðum fjölbreyttar og notendavænar mannauðslausnir í áskrift sem tryggja betri yfirsýn og einfalt aðgengi að upplýsingum. 

Með lausnum okkar er hægt að halda utan um ráðningarferlið í heild sinni, launaútreikninga, tímaskráningar, viðveru, frammistöðumat, starfsmannasamtöl og fræðslu svo eitthvað sé nefnt. 

Við leggjum metnað okkar í að veita framúrskarandi þjónustu og ráðgjöf með það að markmiði að aðstoða viðskiptavini okkar að ná sínum rekstrarmarkmiðum. Bókaðu frían ráðgjafafund með sérfræðingi okkar og sjáðu hvernig okkar lausnir geta hjálpað.

 
Advania1510 (1).jpg

Lausnir fyrir öll skref

Ferillinn

Finndu rétta fólkið

Mannauðslausnir Advania veita góða yfirsýn yfir allt sem við kemur ráðningum. Umsóknarferlið er notendavænt, móttaka umsókna er sjálfvirk og ferillinn við úrvinnslu vel skilgreindur.

Við fylgjumst með stefnum og straumum í mannauðsmálum og leggjum metnað í að lausnir okkar haldi í við þá þróun sem á sér stað á markaðinum. 

Einfalt er að virkja starfsfólkið á öllum þeim stöðum sem við á innan fyrirtækisins ásamt því að taka út skýrslur og greiningar. Skilvirkt ráðningarferli getur sparað umtalsverðan tíma og kostnað fyrir fyrirtækið.

Ráðningarferillinn

Lausnir Advania bjóða upp á rafræna öflun upplýsinga. Þær halda utan um tilbúna tékklista fyrir nýja starfsmenn og bjóða upp á rafræna undirritun samninga, sem allt flýtir ferlinu töluvert. Hægt er að virkja starfsmanninn með skjótum hætti í núverandi kerfum fyrirtækisins og getur starfsmaður þannig hafið þjálfun um leið í gegnum rafræna þjálfunarferla. Lausnirnar stuðla þannig að skilvirkum ferli og jákvæðri upplifun nýs starfmanns.

Tímar og viðvera

Mannauðslausnir Advania eru sérhannaðar og aðlagaðar að íslenskri vinnulöggjöf. Stjórnendur og starfsfólk hafa góða yfirsýn yfir viðveru eða skráða tíma en lausnin heldur utan um orlof, réttindi, hvíldartíma, afmæli o.m.fl. Lausnin tekur fyrir allt sem komið er inn á í kjarasamningum og starfssamningum auk þess að hlíta fullkomnlega íslenskri vinnulöggjöf.

Laun

Mikilvægt er að tryggja að laun og launatengd gjöld sé ávallt greidd á réttum tíma. Launalausn Advania heldur utan um alla þætti launakostnaðar, skilagreinar, launabreytingar, tilfærslur í starf o.m.fl. auk þess sem hún tryggir að rétt sé farið eftir lögum og reglum. Hægt er að vinna greiningar á mannaflaspám og lykilmönnum, halda utan um jafnlaunavottun og útbúa öfluga verkferla hjá breytingum starfsmanna. Allar breytingar á samningum er svo hægt að undirrita rafænt. 

Þróun mannauðs

Mannauðslausnir Advania veita ítarlegt og gott yfirlit yfir þekkingu starfsmanna. Með þeim er meðal annars hægt að skrá og fylgjast með frammistöðu starfsfólks, stuðla að og styðja við framþróun, halda yfirsýn yfir fræðslu og tryggja eftirfylgni þegar þess þarf. Lausnin heldur utan um alla þekkingu, færni, skírteini og frammistöðu allra stafsmanna og miðlar fræðslu og námskeiðum beint til starfsmanna með rafrænum hætti. Þessi fræðsla er svo leikjavædd sem gerir það að verkum að hægt er að verðlauna dugnað starfsmanna í fræðslu og starfi. 

 

Starfslok

Þegar kemur að starfslokum er mikilvægt að tryggja gott upplýsingaflæði til réttu aðilana ásamt því að afvirkja aðgangsheimildir starfsmanna og endurheimta búnað. Þá getur verið gott að vera búinn að hanna skýra verkferla með tilkynningum og gátlistum, hafa við hendina lista yfir búnað og vera búinn að setja upp samþættingar milli kerfa sem tryggir afvirkjun notendans að öllu leiti. Skilvirkir ferlar tryggja að allir geti gengið sáttir frá borði.

Logo-Green.png

50 Skills

Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að geta tekið ákvarðanir út frá réttu gögnunum.

Heildstæð lausn í ráðningum starfsfólks sem sameinar það nýjasta í tækni- og ráðningarmálum. Lausnin virkar vel til að koma á framfæri skilaboðum, atvinnuauglýsingum og einnig fyrir deilingar á samfélagsmiðlum. Mikil áhersla er lögð á að tryggja að atvinnuauglýsingin þín fái hámarks dreifingu og hægt er að umbuna núverandi starfsfólk ef það aðstoðar við að finna réttan aðila í starfið.

 • Stjórnendaupplýsingar
 • Umbunarkerfi
 • Eftirfylgni með umsóknum
 • Einfalt samstarf ráðningarteymis
 • Sjálfvirkar innleiðingar virkjanir starfsfólks
bakvordur-stor.png

Bakvörður

Bakvörður er tímaskráningakerfi sem hentar fyrirtækjum í flestum geirum atvinnulífsins.  Lausnin er skýjalausn og heldur utan um tímaskráningu, fjarvistir og vaktaplön starfsmanna og veitir starfsmönnum og stjórnendum nauðsynlega yfirsýn. 
Lausnin miðar að breytilegu vinnufyrirkomulagi starfsfólks hjá fyrirtækjum.

 • Skráning tíma með stimpilklukku, tölvu eða snjalltækja
 • Öflugt samþykktarferli millistjórnenda
 • Samþætting við helstu launakerfi
 • Skýjalausn, aðgengileg hvar og hvenær sem er
h3laun-stor.png

H3 Laun

H3 Laun er sérsniðin að íslenskri vinnumarkaðslöggjöf. Lausnin er hentug fyrir allar launavinnslur hvort sem um ræðir fyrir starfsfólk á tímakaupi eða mánaðarlaunum, fyrirfram- eða eftirágreiddum launum. Einnig er gert ráð fyrir meðhöndlun mismunandi vaktaálags o.fl.
Hægt er að reikna út launakostnað vegna veikinda, orlofs o.fl. sem gefur stjórnendum nauðsynlegar upplýsingar um skuldbindingar fyrirtækisins hverju sinni. H3 tekur á móti upplýsingum frá öllum helstu viðverukerfum og skilar færsluskrá til helstu fjárhagskerfa. 

 • Sérsniðið að íslenskri vinnulöggjöf
 • Tekur við upplýsingum frá öllum helstu viðverukerfum
 • Samþykktarferill sem gerir stjórnendum kleift að yfirfara og samþykkja launakostnað
h3mannaudur-stor.png

H3 Mannauður & Fræðsla

H3 Mannauður & Fræðsla auðveldar fyrirtækjum yfirsýn yfir mannauðsmál fyrirtækisins. Lausnin gerir fyrirtækjum kleift að halda utan um allt sem tengist fræðslu og þekkingu starfsfólks.
Grunnupplýsingar s.s. starfslýsingar og starfsheiti, deildir, næsti stjórnandi og ráðningarhlutfall eru aðgengilegar á einfaldan hátt.

Í fræðsluhlutanum er haldið utan um fræðslu og upplýsingar tengdar þekkingu starfsfólksins ásamt því að hægt er að stofna og halda utan um fræðsluviðburði.
Hægt er að nýta sér samþættingar við aðrar fræðslulausnir til að upplýsingar uppfærist í rauntíma.

 • Góð yfirsýn yfir fræðslu og þekkingu starfsfólksins
 • Gott aðgengi að grunnupplýsingum um starfsfólkið
 • Heldur utan um viðburði og þátttakendur
 • Samþætting við aðrar fræðslulausnir

Umræðan

Blogg um mannauðslausnir

Fáðu frían ráðgjafafund