10.1.2020 | Mannauðslausnir

Útfærsla á styttingu vinnutíma

advania colors line
Nýlega var samið um styttingu vinnuvikunnar eins og hún er skilgreind í kjarasamningum. Hér er má lesa um útfærslumöguleika í viðveru og launakerfum. 

Berglind Lovísa Sveinsdóttir, vörustjóri ráðgjafar og sérlausna Advania skrifar:

Lífskjarasamningurinn hljóðar upp á að virkur vinnutími styttist um 45 mínútur á viku, ef miðað er við fullt starf, sem útfæra má eftir þörfum hvers vinnustaðar.
Vinnutímastyttingin tók gildi þann 1. janúar 2020 þar sem vinnutímaákvæði kjarasamninga og deilitölur tímakaups tóku breytingum.

Hvað þarf að skoða?
Samningar um styttingu vinnuvikunar gera ekki sjálfkrafa ráð fyrir breytingu á vinnutíma þeirra starfsmanna sem nú þegar hafa samið um styttri vinnutíma.
Stjórnendur þurfa því að skoða:
• Hver raunverulegur vinnutími er á vinnustaðnum í dag og hvort hann sé nú þegar styttri en kjarasamningar segja til um.
• Hvort rétt sé að gera breytingar á skipulagi vinnudagsins t.a.m. pásum til að bæta framleiðni starfsfólksins og taka það með inn í samtalið um vinnutímastyttingu. Líklegt er að „blönduð leið“ verði ofan á hjá mörgum fyrirtækjum.
Þegar vinnuveitandi hefur ákveðið hvaða leið verður fyrir valinu þarf að gera viðeigandi breytingar í viðveru- og launakerfum.

Útfærslur við styttingu vinnuvikunnar
Finna má helstu upplýsingar um mögulegar útfærsluleiðir á vefsíðum stéttarfélaganna og í handbókum helstu viðveru- og launakerfa.

Stéttarfélög
Tillögur VR um styttingu vinnuvikunnar eru í megindráttum eftirfarandi:
A: Hver dagur styttist um 9 mínútur (m.v. fullt starf): Starfsmenn fara frá vinnu 9 mínútum fyrr eða mæta til vinnu 9 mínútum síðar en vanalega á hverjum degi.
B: Hver vika styttist um 45 mínútur (m.v.fullt starf): Starfsmaður safnar daglegu vinnutímastyttingunni saman og tekur hana út t.d. vikulega, á 2ja vikna fresti, mánaðarlega eða sjaldnar.
C: Safnað upp innan ársins: Ef starfsmaður safnar vinnutímastyttingunni upp til frítöku síðar, þarf að passa að það blandist ekki saman við orlof skv. kjarasamningi, heldur sé haldið utan um uppsafnað frí vegna vinnutímastyttingar sérstaklega.
D: Vinnutímastytting með öðrum hætti: Þarf að skoða sérstaklega út frá því samkomulagi.

Viðverukerfi
Advania hefur gefið út leiðbeiningar um hvaða ráðstafanir þarf að gera í viðverukerfum sínum. Hér má finna upplýsingar um útfærslumöguleikana í Bakverði.

Launakerfi
Þegar búið er að velja leið og útfæra hana í viðverukerfinu eru ráðstafanir gerðar í launakerfinu. Hér má finna má upplýsingar um „Styttingu vinnuvikunnar“ úr  handbók H3.


TIL BAKA Í EFNISVEITU